Jobbeleving in de opvang van baby’s en peuters

Hoe ervaren kinderbegeleiders hun job? Onderzoekers Els Biessen, Kris De Visscher en Nele Van Gils onderzochten twee jaar lang hoe kinderbegeleiders in de groepsopvang van baby’s en peuters hun job beleven. Ze draaiden mee in zes organisaties en deden diepte-interviews met 26 kinderbegeleiders. De resultaten van hun onderzoek geven ze weer in een brochure met beeldverhalen van vier fictieve kinderbegeleiders. Daarnaast schreven ze conclusies en beleidsaanbevelingen. “Kinderbegeleiders zijn trots op wat ze doen en halen veel energie en voldoening uit hun job. We zien tegelijkertijd dat er naast pedagogische ondersteuning een grote nood is aan kindvrije uren nodig om te

Lees verder

Ook kinderen kunnen zorgen: spelen en zorgen in een woonzorgcentrum.

Zorg en speelplezier kan samengaan en kan elkaar versterken. Onderzoekers Kris De Visscher en Zeno Nols onderzochten hoe we kinderen kunnen betrekken bij zorg. Zorg is een essentiële bouwsteen van onze samenleving. Tegelijkertijd staat ons zorgsysteem steeds meer onder druk. Ons onderzoekscentrum vindt het een belangrijke uitdaging om zorg een meer centrale en duurzame plek te geven in onze maatschappij. In vier proeftuinen gingen de onderzoekers na hoe zorg door en voor kinderen een plaats krijgt in de werking. In dit artikel beschrijven ze de manier waarop de zorgende rol van kinderen een plaats krijgt in ‘Juul en Jules’, de

Lees verder

Digitale media in de opvang van jonge kinderen

Zullen we het eens hebben over digitale media in de opvang van jonge kinderen? Onderzoek begint vaak bij een ongemak of een lastige vraag. Tijdens een brainstorm over nieuwe ideeën voor onderzoek vroeg een van onze pedagogisch ondersteuners: “Kunnen we het eens hebben over het gebruik van schermen in de opvang?” De andere pedagogisch ondersteuners herkenden dit in de dagelijkse praktijk én wisten niet altijd goed hoe ze daarmee moesten omgaan. Dat komt ook doordat de bestaande adviezen niet altijd zo gemakkelijk toe te passen zijn.  

Lees verder