Ook kinderen kunnen zorgen: spelen en zorgen in een woonzorgcentrum.

Zorg en speelplezier kan samengaan en kan elkaar versterken. Onderzoekers Kris De Visscher en Zeno Nols onderzochten hoe we kinderen kunnen betrekken bij zorg. Zorg is een essentiële bouwsteen van onze samenleving. Tegelijkertijd staat ons zorgsysteem steeds meer onder druk. Ons onderzoekscentrum vindt het een belangrijke uitdaging om zorg een meer centrale en duurzame plek te geven in onze maatschappij. In vier proeftuinen gingen de onderzoekers na hoe zorg door en voor kinderen een plaats krijgt in de werking. In dit artikel beschrijven ze de manier waarop de zorgende rol van kinderen een plaats krijgt in ‘Juul en Jules’, de

Lees verder

Digitale media in de opvang van jonge kinderen

Zullen we het eens hebben over digitale media in de opvang van jonge kinderen? Onderzoek begint vaak bij een ongemak of een lastige vraag. Tijdens een brainstorm over nieuwe ideeën voor onderzoek vroeg een van onze pedagogisch ondersteuners: “Kunnen we het eens hebben over het gebruik van schermen in de opvang?” De andere pedagogisch ondersteuners herkenden dit in de dagelijkse praktijk én wisten niet altijd goed hoe ze daarmee moesten omgaan. Dat komt ook doordat de bestaande adviezen niet altijd zo gemakkelijk toe te passen zijn.  

Lees verder

Hebben baby’s en peuters vrienden?

Hoe kan je het aanbod voor baby’s en peuters rijker maken? Het boek Babykunde presenteert een aantal recente bevindingen uit gespecialiseerd onderzoek. Het biedt een werkwijze aan om na te denken over pedagogische keuzes. Met behulp van een cyclus van reflecteren, observeren en uitproberen gaan we na hoe de onderzoeksresultaten kunnen helpen om interacties met baby’s en peuters te verrijken.

Lees verder

Kijk eens mee door mijn bril?

Als lid van het ondersteuningsnetwerk MENTES bieden we pedagogische ondersteuning aan opvanginitiatieven voor baby’s en peuters. De ondersteuner helpt om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en brengt een frisse blik binnen. Om dat te bereiken, nodigt ze de kinderbegeleiders wel eens uit om mee te kijken door haar bril. door Sarah Vorsselmans

Lees verder