Ook kinderen kunnen zorgen: spelen en zorgen in een woonzorgcentrum.

Zorg en speelplezier kan samengaan en kan elkaar versterken. Onderzoekers Kris De Visscher en Zeno Nols onderzochten hoe we kinderen kunnen betrekken bij zorg. Zorg is een essentiële bouwsteen van onze samenleving. Tegelijkertijd staat ons zorgsysteem steeds meer onder druk. Ons onderzoekscentrum vindt het een belangrijke uitdaging om zorg een meer centrale en duurzame plek te geven in onze maatschappij. In vier proeftuinen gingen de onderzoekers na hoe zorg door en voor kinderen een plaats krijgt in de werking. In dit artikel beschrijven ze de manier waarop de zorgende rol van kinderen een plaats krijgt in ‘Juul en Jules’, de

Lees verder

Jobbeleving in de opvang van baby’s en peuters

Hoe ervaren kinderbegeleiders hun job? Onderzoekers Els Biessen, Kris De Visscher en Nele Van Gils onderzochten twee jaar lang hoe kinderbegeleiders in de groepsopvang van baby’s en peuters hun job beleven. Ze draaiden mee in zes organisaties en deden diepte-interviews met 26 kinderbegeleiders. De resultaten van hun onderzoek geven ze weer in een brochure met beeldverhalen van vier fictieve kinderbegeleiders. Daarnaast schreven ze conclusies en beleidsaanbevelingen. “Kinderbegeleiders zijn trots op wat ze doen en halen veel energie en voldoening uit hun job. We zien tegelijkertijd dat er naast pedagogische ondersteuning een grote nood is aan kindvrije uren nodig om te

Lees verder

Digitale media in de opvang van jonge kinderen

Zullen we het eens hebben over digitale media in de opvang van jonge kinderen? Onderzoek begint vaak bij een ongemak of een lastige vraag. Tijdens een brainstorm over nieuwe ideeën voor onderzoek vroeg een van onze pedagogisch ondersteuners: “Kunnen we het eens hebben over het gebruik van schermen in de opvang?” De andere pedagogisch ondersteuners herkenden dit in de dagelijkse praktijk én wisten niet altijd goed hoe ze daarmee moesten omgaan. Dat komt ook doordat de bestaande adviezen niet altijd zo gemakkelijk toe te passen zijn.  

Lees verder

Wat hebben onderzoekers geleerd van kinderbegeleiders?

Ons team onderzoekers is vaak op pad om kinderbegeleiders te ontmoeten, hun inzichten te horen en samen met hen naar zinvolle veranderingen te zoeken. Wat hebben zij van kinderbegeleiders geleerd?   Ruim 8 jaar geleden interviewde ik een aantal kinderbegeleiders in de gezinsopvang. Met groot gemak wisten zij het alledaagse bijzonder te maken. Hun man, die aannnemer is, komt thuis van het werk? Met de kinderen kijken en benoemen ze alle materialen die hij uitlaadt. Afwassen? Tijd om samen te werken en te zingen. Een moeder is later dan normaal? Een ideale gelegenheid voor een drankje en een babbel, nu er geen andere ouders

Lees verder

Complimenten van de pedagogisch ondersteuners

Van: Margaux Berkvens, Els Biessen, Müzeyyen Günindi, Mieke Jacomen, Lynn Mampuys, Sarah Vorsselmans  voor…   Je dagelijks enthousiasme   Je organisatietalent   Je creativiteit  Je flexibiliteit  Je integriteit  Je positieve energie  Je oog voor alle kinderen in de opvang  Je warme verwelkoming  Je liefdevolle knuffels voor kinderen  Je doorzettingsvermogen  Je betrokkenheid bij het leven van ouders 

Lees verder

Wat denken kinderbegeleiders in de opvang voor baby’s en peuters over hun job? 

Mensen die werken in de opvang van baby’s en peuters zijn goud waard. Maar voelen zij dat ook zo? Wat vinden ze eigenlijk van hun job? Gaan ze met plezier naar het werk? Wat loopt er goed en wat kan er beter?   Nele Van Gils, Kris De Visscher en Els Biessen  Kinderbegeleider is een knelpuntberoep. Politici willen meer mensen motiveren om voor de job te kiezen. Opleidingen kinderzorg willen graag meer leerlingen ontvangen. Organisaties in de kinderopvang willen graag meer kandidaten voor vacatures. Allemaal willen ze het beroep aantrekkelijker maken. Maar hoe doe je dat? Wij zien als eerste stap: grondig onderzoeken hoe kinderbegeleiders vandaag hun job ervaren.  Tot nu

Lees verder