Groene voetjes in de kinderopvang

Je bent nooit te jong om de natuur te ontdekken. Meer zelfs: hoe vroeger een kind leuke ervaringen opdoet met de natuur, hoe meer voeling met natuur en milieu in zijn latere leven. Een groene kinderopvang is daarom een goed begin! Het is goed voor de mentale gezondheid, stimuleert de creativiteit en motorische ontwikkeling en prikkelt de fantasie en de zintuigen.

Maar, hoe maak je ruimte voor natuurlijk en avontuurlijk buitenspel in de kinderopvang?

Je buitenruimte vernieuwen in 9 stappen

In de brochure “groene voetjes in de kinderopvang” gaan we letterlijk én figuurlijk op zoek naar deze ruimte. We beschrijven hoe je met het team en de ouders een project kunt opstarten om je buitenruimte (opnieuw) vorm te geven.

Aan de hand van concrete situaties illustreren we de coaching methodes waarmee de medewerkers van het expertisecentrum kinderdagverblijven ondersteunden. Zo worden ze bruikbaar voor al wie met zijn team natuurlijk en avontuurlijk buitenspel wil aanbieden voor baby’s en peuters. We beantwoorden vragen als: Hoe zorg je dat alle neuzen in dezelfde richting staan? Hoe motiveer je kinderbegeleiders om naar buiten te gaan? Hoe betrek je ouders?

De brochure start met een projectplan in 9 stappen dat verder gaat dan alleen een plan voor de aanleg en eindigt met tips om blijvend van je nieuwe buitenruimte te kunnen genieten. Bekijk de volledige brochure hier.

De brochure is het resultaat van een proefproject in de Antwerpse voorschoolse kinderopvang (0 – 3 jaar), in een samenwerking tussen de stad Antwerpen (EcoHuis en Regie Kinderopvang), Groenman (ontwerp en aanleg) en KdG Hogeschool (coaching van het team).