Jobbeleving in de opvang van baby’s en peuters

Hoe ervaren kinderbegeleiders hun job?

Onderzoekers Els Biessen, Kris De Visscher en Nele Van Gils onderzochten twee jaar lang hoe kinderbegeleiders in de groepsopvang van baby’s en peuters hun job beleven. Ze draaiden mee in zes organisaties en deden diepte-interviews met 26 kinderbegeleiders. De resultaten van hun onderzoek geven ze weer in een brochure met beeldverhalen van vier fictieve kinderbegeleiders. Daarnaast schreven ze conclusies en beleidsaanbevelingen.

“Kinderbegeleiders zijn trots op wat ze doen en halen veel energie en voldoening uit hun job. We zien tegelijkertijd dat er naast pedagogische ondersteuning een grote nood is aan kindvrije uren nodig om te reflecteren, overleggen, observeren, activiteiten voor te bereiden, vorming en coaching te volgen. Zo kunnen teams groeien. Kinderbegeleiders zorgen met hart en ziel voor onze kinderen. Zij hebben op hun beurt tijd, aandacht en waardering nodig om hun job op een goede manier uit te kunnen blijven oefenen.”