Over ons

Hoe kan ik ouders meer betrekken in de werking? Hoe kunnen we praten met ouders die weinig of geen Nederlands spreken? Hoe kan je een goed aanbod bedenken voor baby’s? Hoe kan ik met mijn team praten over diversiteit? Duurzaamheid in de kinderopvang, hoe begin je daaraan?

Als verantwoordelijke of als pedagogisch ondersteuner in de kinderopvang of op school zoek je wel eens naar antwoorden op dit soort vragen. Wij willen jou ondersteunen bij dat werk. 

Wie zijn wij?

In het Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School aan de Karel de Grote Hogeschool voeren we praktijkgericht onderzoek uit én ondersteunen we kinderdagverblijven.  Onderzoekers en pedagogisch ondersteuners werken samen aan vragen die we horen en zien in de praktijk. We kiezen voor deze samenwerking om de noden en belangen uit de praktijk op de voorgrond te houden en om die te koppelen aan wetenschappelijke literatuur en inzichten.

Zo kunnen wij naar de praktijk kijken met een grote betrokkenheid én met de soms broodnodige afstand. De samenwerking versterkt onze begeleidingen en ons onderzoek. We ontwikkelen  materiaal dat bruikbaar is in de voor- en buitenschoolse kinderopvang en op school.

Onderzoeken en opleiden

Het expertisecentrum is verbonden met de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel de Grote Hogeschool. Wil je meer weten over het expertisecentrum, meewerken aan een onderzoek of heb je een interessante onderzoeksvraag? Neem dan contact op met ons!