Spreekkansen in de residentiële opvang – publicatie

Ouderparticipatie als uitgangspunt

 “Zij pakken dat niet over, want jij bent mama.”

In deze brochure vind je inzichen in de manier waarop ouderparticipatie vorm krijgt in de residentiële werkingen van de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG’s). Voorbeelden en tips uit deze brochure geven inspiratie en goesting om ouders meer te betrekken bij alle facetten van hulpverlening. De ervaringen van ouders krijgen een centrale plaats.