Wie zal er morgen voor ons zorgen?

Er zijn veel jobs in de zorgsector en het aantal zal nog toenemen terwijl steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor opleidingen tot een zorgberoep. Hoe komt dat? 85 kinderen uit het vijfde leerjaar in twee Mechelse scholen gaven ons een antwoord op deze vraag. We sluiten af met een pleidooi. Waarom vullen we de nadruk op STEM niet aan met CARE?

Nathalie Ruyssers

Wat zijn zorgberoepen eigenlijk?

Kinderen vullen zorg erg breed in. De verpleegkundige, de dokter en de kinderbegeleider hebben vanzelfsprekend een zorgberoep, maar ook aan andere beroepen koppelen de kinderen een zorgende functie.

De minister heeft zeker een zorgberoep want die moet zorgen dat het land goed draait.”

De juf heeft ook een zorgberoep want zij zorgt ervoor dat we leren en dat we ons goed voelen.”

Tijdens een focusgrespek bediscussiëren de kinderen dat ook de piloot misschien wel een zorgberoep heeft omdat die ervoor zorgt dat we veilig op onze bestemming geraken. Deze bedenkingen kwamen in de loop van 2019 en 2020 naar voren tijdens een belevingsonderzoek met kinderen.

Is ‘leerkracht’ een zorgberoep?

Toen de kinderen op de hogeschoolcampus aan studenten van de lerarenopleiding vroegen waarom zij voor een zorgberoep kiezen, reageerden die verbaasd: ‘wij willen in de klas staan, niet in de zorg.’  Ergens onderweg tussen kindertijd en adolescentie vernauwt blijkbaar onze blik op ‘zorgen’.

Wat met maatschappelijke waarden en achtergronden?

Kinderen vinden dat mannen en vrouwen even goed zorgberoep kunnen uitvoeren.

Ik denk dat mannen en vrouwen dat evengoed kunnen maar ik zie alleen vrouwen die dat doen dus ik weet het eigenlijk niet.” “

Mannen kunnen evengoed verplegen dan vrouwen.”

Vrouwen zijn even sterk als mannen.”

Een genderverschil is er voor deze kinderen dus niet.

Hoe hard moet je werken en hoeveel verdien je?

Kinderen schatten goed in dat sommige beroepen veel of juist weinig geld opleveren en dat mensen met een zorgberoep vaak hard moeten werken, soms ook op momenten dat anderen vrij hebben.

Ik wil niet graag een zorgberoep doen want dan moet ik ’s nachts werken en heb ik geen tijd voor mijn gezin.”

Ze helpen mensen dus ze moeten veel harder werken dan wanneer je bijvoorbeeld spullen maakt in een fabriek.”

Eigenlijk is het afhankelijk van het beroep want een dokter moet meer weten dan een kinderbegeleider maar die moet dan weer meer geduld hebben.”

Plezier hebben aan je werk

Daarnaast geven veel kinderen aan dat ze het belangrijk vinden om werk te kunnen doen dat ze leuk vinden.

Het is dom om werk te kiezen dat je niet leuk vindt”. “Plezier maken vind ik belangrijk want als je saai werk hebt dan heb je veel slechte dagen en dan maak je de dagen van anderen ook slecht.”

Het grootste voordeel van zorgberoepen zit voor de kinderen in het sociale en maatschappelijke aspect: je doet iets dat goed is voor anderen en voor de wereld.

Ik wil heel graag mensen helpen.”

Naast STEM ook CARE…

Kinderen uit het vijfde leerjaar hebben een brede, genuanceerde kijk op zorg. Hoe kunnen we jongeren in onze maatschappij uitdagen om breed naar zorg te blijven kijken? Wat als iedereen een beetje een zorgberoep zou hebben? Jongeren die vandaag informatie krijgen over studiekeuzes, krijgen steevast informatie over STEM en soms ook over talen en humane richtingen als tegenhanger. Maar waar is de zorg, de CARE? Die zit ook in veel beroepen die je met een STEM-richting kunt uitoefenen maar niemand heeft het daarover: het lijkt of we met technologie de problemen de wereld uit zullen helpen maar het sociale aspect van die bezigheden vergeten we. En al zeker het zorgende. ‘Zorg’ als centraal aspect in onze maatschappij plaatsen zal de kijk op zorg en zorgberoepen verbreden. Een andere kijk op zorg en zorgberoepen zou volgens ons in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het invullen van de tekorten aan werkkrachten in de zorgsector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *