De inrichting van de ruimte en contacten met ouders

Hoe kan de inrichting van de ruimte een verschil maken?

We onderzochten hoe de indeling en de inrichting van de ruimte een verschil kunnen maken in de contacten tussen begeleiders en ouders. Ook dit filmpje past in het project Spreekkansen in de buitenschoolse opvang.

Een lage tafel bij het onthaal, de opvangruimte die verspreid is over drie verdiepingen, een steunpilaar die ervoor zorgt dat het infobord van bij de ingang moeilijk zichtbaar is … . Het zijn allemaal aspecten die een invloed hebben op de contacten met ouders. Begeleiders uit twee teams, in Boom en Oevel, vertellen er meer over.

Trouwens, keuzes over indeling van de ruimte vragen om een gedragenheid door het team. Soms ontstaan er immers meningsverschillen. Ook al kiest een team voor dezelfde doelstelling, dan nog kunnen ze het oneens zijn over de uitwerking ervan. Bekijk zeker ook de film Meningsverschillen.

Wil je hier meer mee doen?  Dat kan met de reflectievragen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *