Ouderbetrokkenheid in de buitenschoolse opvang

In het project Spreekkansen in de buitenschoolse opvang gingen we op zoek naar manieren om warme contacten tussen buitenschoolse opvang en gezinnen mogelijk te maken. Dat deden we door een actie-onderzoek over ouderbetrokkenheid op te zetten.

Twee onderzoekers, een pedagogisch ondersteuner en de voltallige teams uit de buitenschoolse opvang in Boom en Oevel werkten gedurende bijna een jaar intensief samen om de band tussen begeleiders en ouders te versterken.

Dromen van ouderbetrokkenheid

“Als jullie denken aan de communicatie met ouders, waar dromen jullie dan van?” Toen de coördinatoren van organisaties voor buitenschoolse opvang deze vraag kregen, antwoordden ze met een droom.

Dat de opvang niet enkel een plaats is waar ouders hun kinderen kunnen afzetten en ophalen, maar dat het ook een vertrouwde omgeving wordt waar ze zelf graag langskomen.”

Hoe pakten we dat aan?  

Eerst bepaalden we samen met de teams de doelstellingen, die we daarna zo concreet mogelijk maakten en in acties vertaalden. Om de 6 à 8 weken kwamen we samen met de teams voor een terugblik op acties. Daarna pasten we acties aan of bedachten we samen nieuwe acties. Tussendoor kwamen we langs om gesprekken te voeren met de teamleden en ouders of om lopende acties te ondersteunen.

Wat deden we?

Het team van Oevel had de volgende doelen:

 • ervoor zorgen dat ouders de opvang zien als een warme en inspirerende plaats en minder als een noodzakelijk kwaad;
 • de vertrouwensband met ouders versterken;

Om die doelen te bereiken ondernamen zij onder meer volgende acties:

 • de ouders bij de voornaam aanspreken en ervoor zorgen dat ouders de voornamen van de begeleiders leren kennen;
 • ouders bevragen tijdens twee groepsgesprekken;
 • een nieuwjaarsreceptie;
 • kinderen bevragen.

Het team van Boom wilde vooral werken aan de communicatie met anderstalige ouders en ouders laten weten wat kinderen doen in de opvang.

De acties die zij ondernamen waren onder andere:

 • ouders gaan hun kinderen boven halen op de plaats waar de kinderen spelen;
 • een map met fiches maken die de belangrijkste afspraken van de opvang visueel maken voor anderstalige ouders;
 • een workshop over anderstalige ouders organiseren;
 • ouders bevragen in individuele gesprekken;
 • een statafel uittesten bij het onthaal;
 • kinderen bevragen.

U wil meer weten? Er zijn filmpjes en een methodiekenmap

In negen korte filmpjes laten we de teams zelf meer vertellen over wat ze deden en hoe ze het project hebben ervaren. Coördinatoren of pedagogisch ondersteuners in de buitenschoolse opvang kunnen deze filmpjes en bijhorende reflectievragen gebruiken als inspiratiebron om zelf te werken aan hun band met ouders. We verzamelden bovendien alle methodieken die we gebruikten tijdens het project in een methodiekenmap.

U vindt het mooi verzameld bij onze publicaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *